ĐạiNữTặc - Female - United States - California
Sign Up
VuiCa helps you connect and share with the people in your life.
ĐạiNữTặc

ĐạiNữTặc

Lives in Trai. Bo`, California United States · Born on May 5, 1985
Captcha Challenge
Reload Image
Type in the verification code above
ĐạiNữTặc
Caogia
wi su,kkkkkkkkkkkk
 • February 16, 2013
 • ·
 • Like
LangLeMotMinh
kkkkkk chi tet minh hay wa
 • February 16, 2013
 • ·
 • Like
kim ly
HAPPY VALENTINE'S DAY TACEM! CO DI DAU CHOI KO EM?
CatBuiDuongXa
Hương Giang
ĐạiNữTặc
ĐạiNữTặc
Xa anh mới hiểu chừ đau
Vắng anh mới thấm chừ sầu trên môi
Buồn thay một nưa đi rồi
Còn đây một nưa vẫn chờ đợi ai
Nhủ lòng tình vẫn chưa phai
Nhưng sao lệ đắng cứ hoài tuôn rơi
Cuộc đời lắm cảnh chia...
kim ly
hayyy waaaa...TacEm! lam rom rom nuoc mat. hihi
 • February 13, 2013
 • ·
 • Like
Tran Quang
hom nay Tac xuat khau thanh tho* nua hen
 • February 13, 2013
 • ·
 • Like
ĐạiNữTặc
kim ly
TacEm dang nghi gi the?
ĐạiNữTặc
Ha? Nghi chung lam giau do'
 • February 11, 2013
 • ·
 • Like
kim ly
kkkkkkkk cuop hoai tacem
 • February 11, 2013
 • ·
 • Like
ĐạiNữTặc
ĐạiNữTặc
Người đi một nửa hồn tôi mất....Một nửa hồn kia đứng chửi thề!!! =D
kim T
sao giong mot nguoi vay ta....
 • February 11, 2013
 • ·
 • Like
kim ly
uhm, NuTac do em.
 • February 11, 2013
 • ·
 • Like
View More