Ralph Nguyễn - Viet Nam
Sign Up
VuiCa helps you connect and share with the people in your life.
Tulips

Ralph Nguyễn

Lives in Viet Nam ·
Captcha Challenge
Reload Image
Type in the verification code above

Status Update: #1523

Ralph Nguyễn
Có lẽ nào trên đường đời tấp nập
Ta vẫn "cố tình" lướt nhẹ qua nhau
Nghe hơi gió đong đầy hương thương nhớ
Một thời chưa xa thời ta “lướt” cùng nhau
Captcha Challenge
Reload Image
Type in the verification code above