LoVe-HuRtS1's Blogs
Sign Up
VuiCa helps you connect and share with the people in your life.
tropical-beach-wallpaper-1920x1200
LoVe-HuRtS1

LoVe-HuRtS1 »Blogs

Lives in Melbourne, Australia · Born on May 23, 1981
LoVe-HuRtS1

‎- Có phải là...- Tất cả...♥ Những thứ mong manh......đều dễ vỡ?♥ Những thứ hời hợt...đều dễ quên?♥ Những thứ xa vời...đều dễ mất?♥ Những thứ chân thật...đều dễ bị tổn thương???Và...♥ Những gì giả dối...