Drag to reposition your photo

Luu Van Ddan

Male. Lives in Bien Hoa, Viet Nam. Is married.
TURN ON'S
Nổ, Nổ và Nổ, Nổ càng lớn càng vui.
TURN OFF'S
Những gì không có liên quan đến Nổ
HOBBIES
Đốt pháo, giựt mìn, ném bôm, chọi lựu đạn
MOVIES
Những phim nào có những tiếng nổ lớn như lá phim Independence Day, MI3, và nhát là những phim có cản... View More
MUSIC
Nhạc lính, nhung mà phải có đệm thêm tiếng nổ của máy bay, tiếng súng và tiếng dzội bôm.
BOOKS
"1000 Phưong Cách Gây Tiếng Nổ" của tác giả Lựu Đạn Sét... do nhà xuấn bản Đạn Nổ Chậm phát hành.
About Me
Từ nhỏ đã thích những tiếng nỗ to, niếu không có thí tự nổ bằng miệng.<br />Khi mẹ sanh ra thì không... View More
Captcha Challenge
Reload Image
Type in the verification code above

Wall Comment

TaLaConHeo
Yoo my friend
Be the first person to like this.
Luu Van Ddan
sup yo
1
1
January 17, 2013