Jenny Nguyen - Female
Sign Up
VuiCa helps you connect and share with the people in your life.
image008
Jenny Nguyen

Jenny Nguyen

Born on January 1, 1900
Captcha Challenge
Reload Image
Type in the verification code above
Jenny Nguyen
Đằng sau mỗi bài hát con gái hát… – là một câu chuyện chưa kể …
Đằng sau mỗi lần con trai say… – là nhiều niềm đau chưa nói...

Yêu được thì bỏ được..
Nhớ được thì quên được..
Bắt đầu được thì kết thúc đượ...
Jenny Nguyen
Nho*' ve^` que^ nha`
Jenny Nguyen
Khi ta giận, khi một ai đó làm cho ta giận, ta phải trở về với thân tâm và chăm sóc cơn giận của mình. Không nên nói gì hết. Không nên làm gì hết. Khi đang giận mà nói năng hay hành động thì chỉ gây t...
Jenny Nguyen
Jenny Nguyen
Không tham lam trộm cắp của ai. Trước khi lấy vật gì thì nên xin phép. Đó là mình không muốn người khác giận khi bị mất thu gì.
See 1 more posts from Jenny Nguyen
Jenny Nguyen
Đời sẽ dịu dàng biết mấy,khi người biết đặt mình vào vị trí của nhau.
Jenny Nguyen
Jenny Nguyen
Jenny Nguyen
View More