TrucNhi - Female - Canada
Sign Up
VuiCa helps you connect and share with the people in your life.
TrucNhi
Received Gifts

TrucNhi

Lives in Rainy City, Canada · Born on January 5, 1900
Captcha Challenge
Reload Image
Type in the verification code above
HueXua
Trời ơi, nhỏ Trúc Nhi sanh năm 1900 cái điệu này phải gọi là cụ Trúc Nhi
TrucNhi
TrucNhi
Tìm Sao
Người đọc không mệt...Người viết mới mệt...hehe
 • April 23, 2012
 • ·
 • Like
HueXua
Ăn nhiều hơi mệt .. không có gì ăn còn mệt hơn nữa
Nghĩ nhiều mới mệt, không nghĩ thì không mệt
Viết nhiều mà không mệt .. chứ đọc một hồi .. mệt muốn xỉu luôn
 
 • September 21, 2012
 • ·
 • Like
TrucNhi
TrucNhi
TrucNhi
Phạm MinhHien
HEHEH TRUC NHI
TrucNhi
Minh Hien khin```` ,, fe? hong
 • April 18, 2012
 • ·
 • Like
Phạm MinhHien
khỏe hi hi
 • November 30, 2012
 • ·
 • Like
TrucNhi
khong phai noi choi ma` la` ,,,,,,,,,, noi that
Phạm MinhHien
TrucNhi
khong phai la chui ,, ma la ,,
View More