Đừng làm mất bút ?
Sign Up
VuiCa helps you connect and share with the people in your life.

-->Khng c b䳺t

-->Khng chp b䩠i

-->Khng học bi

-->Thi rớt

-->Kh䠴ng bằng cấp

-->Khng việc lm

-->Kh䠴ng c tiền

-->Khng thức ăn

-->Ốm

-->Xấu

-->Kh㴴ng người yu

-->Khng c괳 con

-->C đơn

-->Trầm cảm

-->Tự st

====>>>>đừng l䡠m mất bt,bạn sẽ tự st đấy;

Hồng Chính
 con but..ma but..het muc thi seo hen kungg?may bua ko gap kung di voi theng neo goyyyy?ma suy ra cai ly le hay wa xa vzay?? hihihi
 
  • November 7, 2011
  • ·
  • Like
  • ·
Captcha Challenge
Reload Image
Type in the verification code above