Buồn
Sign Up
VuiCa helps you connect and share with the people in your life.

Ta nhận ra, c những điều d ta chỉ l㹠m trong khoảnh khắc nhưng lại lm ta đau lng cả đời. Ta nhận ra, mỗi khi xa rời người thಢn yu, hy luꣴn ni lời thương yu nhất, bởi c㪳 thể đ l lần cuối ta gặp họ Ta nhận ra, đ㠣 l bạn thn, dࢹ khng lm g䠬 cả, ta vẫn c những pht gi㺢y tuyệt vời khi bn nhau. Ta nhận ra, tnh bạn chꬢn thnh sẽ mi lớn l࣪n d cho c c鳡ch xa ngn dặm, v tࠬnh yu đch thực cũng thế đấy. Ta nhận ra, chỉ v꭬ ai đ khng y㴪u ta theo ci cch mᡠ ta mong muốn, điều đ khng c㴳 nghĩa l họ khng yപu ta hết lng. Đối với một người bạn tốt, sẽ chẳng c vấn đề gⳬ nếu chẳng may họ lm tổn thương ta, v hࠣy biết tha thứ cho họ v điều đ.
Captcha Challenge
Reload Image
Type in the verification code above