Toàn dấu nặng!
Sign Up
VuiCa helps you connect and share with the people in your life.

Một chục chị bộ đội đội một chục hột vịt lộn bị một bọn lạ mặt chặn lại tại cột trụ điện, chục chị bộ đội sợ chạy lại gọi một chục cụ bộ đội, chục cụ bộ đội chạy lại định nện bọn lạ mặt một trận, bọn lạ mặt sợ chạy, chục cụ bộ đội rượt kịp, bọn lạ mặt bị đập nện, một bị xệ ruột, một bị xệ thận, một bị xệ mọi bộ phận. Một chuyện thật tội nghiệp

DannyTran
Đọc xong câu chuyện vui này,bỗng dưng mình không nói được câu nói nào có dấu sắc vậy ta,miệng lưỡi ngọng nghệu luôn rồi,bắt đền Chém Hụt Anh Nè
  • April 6, 2012
  • ·
  • Like
  • ·
ChemAnhNe
HaHaHa Andy....Sao bắt đèn Mình... Đọc xong câu chuyện này Chem cũng meó miệng ..Leo lưỡi luôn nè... HaHaHa... Đi uống ly nước rồi đọc tiếp.....
  • April 6, 2012
  • ·
  • Like
  • ·
Captcha Challenge
Reload Image
Type in the verification code above