Mệt và không mệt
Sign Up
VuiCa helps you connect and share with the people in your life.

by
Mỉm cười khng mệt, tức giận mới mệt.

ơn thuần kh䐴ng mệt, phức tạp mới mệt.

Tương tư khng mệt, đơn phương mới mệt.

Tương i kh䡴ng mệt, tương tn mới mệt.

Chung tnh kh଴ng mệt, đa tnh mới mệt.

Tnh bằng hữu kh쬴ng mệt, tư tnh mới mệt.

Chn th좠nh khng mệt, giả dối mới mệt.

Rộng ri kh䣴ng mệt, ch kỷ mới mệt.

ược mất kh퐴ng mệt, tnh ton mới mệt.

Thể chất mệt khng phải mệt, tm can mệt mới l mệt.

B⠠i ny, người viết khng mệt, người đọc cള ... mệt khng ?!...
nguyen tu
buồn cười không mệt,buồn ngũ thì mệt!
cực doan không mệt,cực dọc thì mệt!
nợ tiền không mệt,nợ tình thì mệt!
 • April 19, 2012
 • ·
 • Like
 • ·
Tìm Sao
Người đọc không mệt...Người viết mới mệt...hehe
 • April 23, 2012
 • ·
 • Like
 • ·
HueXua
Ăn nhiều hơi mệt .. không có gì ăn còn mệt hơn nữa
Nghĩ nhiều mới mệt, không nghĩ thì không mệt
Viết nhiều mà không mệt .. chứ đọc một hồi .. mệt muốn xỉu luôn
 
 • September 21, 2012
 • ·
 • Like
 • ·
Captcha Challenge
Reload Image
Type in the verification code above