==== LẺ BÓNG ====
Sign Up
VuiCa helps you connect and share with the people in your life.

Thèm được khóc cho vơi đi dòng lệ
Cứ trào tuôn mặc kệ ánh mắt nhìn
Giữa cuộc đời đã chai sạn niềm tin
Cùng hơi thở muôn nghìn lời gian dối

Một vết trượt đưa tình mang lầm lỗi
Khiến duyên buồn cằn cỗi phận chia ly
Bao yêu đương nhạt thếch có ra gì
Cho lạnh lẽo xuân thì chưa kịp thắm

Đời mòn mỏi ngóng trông tình vạn dặm
Hứng thu sầu lặng ngắm lá vàng rơi
Nghe nhớ nhung vụn vỡ rụng tơi bời
Người xa quá mà thời gian chẳng đợi...!

Dù đã biết tình kia là diệu vợi
Nhưng sao lòng vương sợi nhớ, sợi thương
Mãi vời trông một vũ điệu Nghê thường
Là ảo ảnh !.. như sương chiều giăng lối !

Sầu tâm khúc tơ chùng đau nhịp trỗi
Bóng thời gian sao vội vã qua thềm
Mà nỗi buồn cứ ngày mãi dày thêm
Hồn nhỏ lệ khi đêm về lẻ bóng ...!Hình ảnh: Kem Ngọt ==== LẺ BÓNG ====  Thèm được khóc cho vơi đi dòng lệ Cứ trào tuôn mặc kệ ánh mắt nhìn Giữa cuộc đời đã chai sạn niềm tin Cùng hơi thở muôn nghìn lời gian dối  Một vết trượt đưa tình mang lầm lỗi Khiến duyên buồn cằn cỗi phận chia ly Bao yêu đương nhạt thếch có ra gì Cho lạnh lẽo xuân thì chưa kịp thắm  Đời mòn mỏi ngóng trông tình vạn dặm Hứng thu sầu lặng ngắm lá vàng rơi Nghe nhớ nhung vụn vỡ rụng tơi bời Người xa quá mà thời gian chẳng đợi...!  Dù đã biết tình kia là diệu vợi Nhưng sao lòng vương sợi nhớ, sợi thương Mãi vời trông một vũ điệu Nghê thường Là ảo ảnh !.. như sương chiều giăng lối !  Sầu tâm khúc tơ chùng đau nhịp trỗi Bóng thời gian sao vội vã qua thềm Mà nỗi buồn cứ ngày mãi dày thêm Hồn nhỏ lệ khi đêm về lẻ bóng ...!


Captcha Challenge
Reload Image
Type in the verification code above