CHUYỆN TÌNH BIỂN VÀ SÔNG
Sign Up
VuiCa helps you connect and share with the people in your life.

Tôi kể người nghe chuyện tình tha thiết,
Biển và Sông ngày ấy vốn chung đôi,
Biển bao la, dào dạt thả tình trôi,
Sông dịu dàng sánh đôi cùng biển lớn!

Biển, lúc cuộn trào, khi thì mơn trớn,
Trao niềm tin, Sông ôm ấp trọn đời!
Biển dỗi hờn Sông, dậy sóng trùng khơi,
Trách tình Sông sao chia đôi nhánh chảy!

Nhưng đâu biết muôn đời tình Sông ấy,
Dù rẽ ngăn vẫn hợp lại một dòng!
Con nước nguồn mãi dịu mát, xanh trong,
Nguyện trọn đời hiến dâng mình cho Biển!

Ngọn sóng vút cao, gầm gừ, đay nghiến
Bỏ quên Sông, Biển hôn cát trêu ngươi,
Sông chua xót, nhưng đành cố gượng cười,
Chia tay nhé, Biển ơi! Mình đôi ngã!

Rồi từ đấy, Sông xa miền giang hạ,
Về chốn quan san, chôn giấu yêu thương!
Biển và Sông, tình ấy mãi còn vương,
Nên muôn đời, Sông hoài xuôi về Biển!Hình ảnh: Phong Sương CHUYỆN TÌNH BIỂN VÀ SÔNG  Tôi kể người nghe chuyện tình tha thiết, Biển và Sông ngày ấy vốn chung đôi, Biển bao la, dào dạt thả tình trôi, Sông dịu dàng sánh đôi cùng biển lớn!  Biển, lúc cuộn trào, khi thì mơn trớn, Trao niềm tin, Sông ôm ấp trọn đời! Biển dỗi hờn Sông, dậy sóng trùng khơi, Trách tình Sông sao chia đôi nhánh chảy!  Nhưng đâu biết muôn đời tình Sông ấy, Dù rẽ ngăn vẫn hợp lại một dòng! Con nước nguồn mãi dịu mát, xanh trong, Nguyện trọn đời hiến dâng mình cho Biển!  Ngọn sóng vút cao, gầm gừ, đay nghiến Bỏ quên Sông, Biển hôn cát trêu ngươi, Sông chua xót, nhưng đành cố gượng cười, Chia tay nhé, Biển ơi! Mình đôi ngã!  Rồi từ đấy, Sông xa miền giang hạ, Về chốn quan san, chôn giấu yêu thương! Biển và Sông, tình ấy mãi còn vương, Nên muôn đời, Sông hoài xuôi về Biển!


Captcha Challenge
Reload Image
Type in the verification code above