CHUYỆN TÌNH GIÓ VÀ BIỂN
Sign Up
VuiCa helps you connect and share with the people in your life.

Biển lặng, sóng êm, Biển dại khờ,
Vô tình, Gió đến, Gió ươm mơ!
Tơ duyên, Gió gửi trong lòng Biển,
Nồng ấm, dịu êm, Gió - Biển chờ!

Tháng ngày, cứ thế nhẹ nhàng trôi,
Biển - Gió hẹn thề duyên lứa đôi!
Hương yêu ngây ngất, lòng vương vấn,
Một ánh trăng thề, Gió xẻ đôi!

Rồi Gió ngượng ngùng... trao tiếng yêu!
Biết chăng? Tình Biển, Gió mong nhiều!
Mai đây trên nẻo đời phiêu dạt,
Gió sẽ không còn, bước cô liêu!

Một chút vô tình, Gió xót đau,
Biển ơi! Lòng Gió mãi vương sầu!
Ân tình Biển gửi trong lòng Gió,
Gió mãi khắc ghi, dẫu úa màu!

Lời Gió hôm nào, Biển nhớ chăng?
Ngoài này, Gió giữ nửa vầng trăng,
Nửa kia, mong Biển nâng niu nhé!
Đừng để trăng thề, mãi cách ngăn!Hình ảnh: Phong Sương CHUYỆN TÌNH GIÓ VÀ BIỂN  Biển lặng, sóng êm, Biển dại khờ, Vô tình, Gió đến, Gió ươm mơ! Tơ duyên, Gió gửi trong lòng Biển, Nồng ấm, dịu êm, Gió - Biển chờ!  Tháng ngày, cứ thế nhẹ nhàng trôi, Biển - Gió hẹn thề duyên lứa đôi! Hương yêu ngây ngất, lòng vương vấn, Một ánh trăng thề, Gió xẻ đôi!  Rồi Gió ngượng ngùng... trao tiếng yêu! Biết chăng? Tình Biển, Gió mong nhiều! Mai đây trên nẻo đời phiêu dạt, Gió sẽ không còn, bước cô liêu!  Một chút vô tình, Gió xót đau, Biển ơi! Lòng Gió mãi vương sầu! Ân tình Biển gửi trong lòng Gió, Gió mãi khắc ghi, dẫu úa màu!  Lời Gió hôm nào, Biển nhớ chăng? Ngoài này, Gió giữ nửa vầng trăng, Nửa kia, mong Biển nâng niu nhé! Đừng để trăng thề, mãi cách ngăn!


Captcha Challenge
Reload Image
Type in the verification code above