Em là lá...
Sign Up
VuiCa helps you connect and share with the people in your life.

Ở nơi đó...giữa dòng đời bất tận
Em mỏng manh như vạt nắng cuối chiều
Bước đi về hai vai nghiêng trĩu nặng
Ngày lại ngày cuốn mệt nhọc vương theo

Cả không gian ắp đầy bụi đỏ
Vời vợi trong lòng niềm đau cũ riêng mang
Đêm thao thức nhìn trăng khuya vàng võ
Giấc miên sầu trăn trở...đợi ngày sang

Em là lá...là mùa thu lá đỗ
Em ...lá thu...thu đỏ lá bên trời
Ngày tháng soi mòn ...tâm tư chùng lại
Vời vợi trong lòng...một hình bóng xa xôi. (NTH)
Captcha Challenge
Reload Image
Type in the verification code above