Tho Vui ne
Sign Up
VuiCa helps you connect and share with the people in your life.

Tình yêu như mắt với tai.
Nếu thiếu một đứa tương lai còn gì.


Tình yêu như chiếc bút chì.
Lâu lâu không vót… tức thì vứt toi.


Tình yêu như một trò chơi.
Hỏi rằng nhân thế mấy người thắng đây?


Tình yêu như một sợi dây.
Chăng qua chăng lại có ngày đứt ra.


Tình yêu như cái bánh đa.
Ai đem nhúng nước thế là mất ăn.


Tình yêu như lốp với săm.
Săm mà bị hỏng lốp nằm với ai.


Tình yêu như một cái chai.
Rót lắm cũng hết nên ai cũng thèm.


Tình yêu như một chiếc kèn.
Tò te cứ thổi vang rền loa loa.


Tình yêu như một bông hoa.
Ai ai cũng muốn hít hà khen thơm.


Tình yêu như một đống rơm.
Gặp mồi lửa cháy hương thơm ngạt ngào.


Tình yêu như thể tù lao.
Người ngoài dại dột vượt rào vô thăm.


Tình yêu như một que tăm.
Khi xong yến tiệc xỉa răng một hồi.


Tình yêu như một cái nồi.
Cái vung mà khít thì sôi rì rà.


Tình yêu như một chiếc phà.
Mỗi khi cập bến là ta hết đời.


Tình yêu như thể rút thăm,
Rút trúng thì sướng, rút nhầm thì đau.


Tình yêu như thể đi câu,
Anh nào chai mặt ngồi lâu mới tài.


Tình yêu như thể quan tài,
Mới lanh quanh ở bên ngoài đã run.


Tình yêu như thể dây thun,
Lúc co lúc giãn lúc thì đứt ngay.


Tình yêu như thể người say,
Lúc nào cũng tưởng đang bay trên trời.


Tình yêu như thể điểm mười,
Có học cho hết cả đời vẫn mong.


Tình yêu như thể đuôi công,
Trông thì đẹp đấy nhưng không ra gì.


Tình yêu như thể bánh mì,
Tây ta đều thích bởi vì nó ngon!
Captcha Challenge
Reload Image
Type in the verification code above