Lắng nghe và thấu hiểu..
Sign Up
VuiCa helps you connect and share with the people in your life.

“Lắng nghe và thấu hiểu những đau khổ trong nội tâm sẽ giúp chúng ta giải quyết được hầu hết các vấn đề ta gặp phải”.
“Muốn chữa lành cho người khác, trước tiên ta cần tự chữa lành cho chính mình. Để làm được điều đó, ta phải biết cách giải quyết những vấn đề của bản thân. Tuy nhiên, hầu hết mọi người không biết lắng nghe và thấu hiểu những nỗi khổ của chính mình”.
( Thiền sư Thích Nhất Hạnh)
TraMi
làm sao để chữa cho chính mình bạn có biết không?
  • October 9, 2013
  • ·
  • Like
  • ·
wandelpham
Mỗi người có một cách...Đặt mình nơi người khác để thấu hiểu và tha thứ...
  • October 10, 2013
  • ·
  • Like
  • ·
Captcha Challenge
Reload Image
Type in the verification code above