Blogs » Old Sayings
Sign Up
VuiCa helps you connect and share with the people in your life.

Old Sayings

thu ha

by
C phải chăng cỏi lng ta xao㲠động Đểđ*m di cn trăn trở chưa yಪn Trăng thượng tuần mờ nhạt bng ngoi hi㠪n Sương rơi lạnhước mềm tr*n cnh l Nỗi cࡴđơn với ta n o c lạ Đng chưa về sao lạnh gi㴡đ*m nay Tiếng ...