How to shrink a file and set password to protect it.
Sign Up
VuiCa helps you connect and share with the people in your life.

Mến chào các ban,

Mình thấy nén môt file rất cần thiết, để tiết kiêm. không gian chứa của drive và để gửi đi online dể dàng hơn nếu có sư bảo vê của password không bi thay đổi nôi dung nữa chừng trên đường đi. Thế nên mình có ý muốn giúp ban nào còn mới mẽ về vần đề nén file.  có nhiều phần mềm giải nén nhưng WinRar thấy rất thông dung. với đa số người Viêt.  các ban. nào muốn biết qua về cách nén file và bỏ mât mã cho nó xin vào đây xem nhé:  http://www.megaupload.com/?d=VDXB1LKI

 

rất là đơn giản nhưng ban phải có WinRar để làm có nhiều nơi cho, còn không thể tim ở đâu thi nhắn mình cũng có thể gủi cho ban. Mong bài viêt mình giúp đươc ban nào có thăc mắc về vần đề này.

Last update on October 19, 11:24 am by Dave Tran.
All times are GMT -4. The time now is 2:17 pm.