Hoa Phù dung
Sign Up
VuiCa helps you connect and share with the people in your life.

Đừng giận hoa Phù dung khi hoa thay đổi màu


Đừng giận em người ơi khi em thay màu áo


Ôi sắc trắng Phù dung cho nắng mai thêm trong


Ôi sắc hồng Phù dung cho nắng trưa êm dịu


Ôi sắc tím Phù dung cho hoàng hôn thủy chung


(Nói dùm ai đó )

Last update on May 18, 8:04 am by Ralph Nguyễn.
"Thập tải luân giao cầu cổ kiếm
Nhất sinh đê thủ bái mai hoa"
All times are GMT -4. The time now is 11:08 am.