hihi - Female
Sign Up
VuiCa helps you connect and share with the people in your life.
576419_339249949474980_655690301_n
hihi
Received Gifts
cake
Private
campanas
Private
flowers
Private
cafe
Private
flowers
Private

hihi

Born on March 12, 1991
Captcha Challenge
Reload Image
Type in the verification code above

Status Update: #1077

hihi
---------TÌNH TOÁN HỌC--------------

-------***----***----***------

Tôi viết tặng người em gái nhỏ
Kể từ ngày ta cặm cụi sống bên nhau
Biết rằng ta như cuộn sóng vô bờ
Rồi một hôm tôi qui đồng tại góc
Miệng...
Captcha Challenge
Reload Image
Type in the verification code above