DannyTran - Male - United States
Sign Up
VuiCa helps you connect and share with the people in your life.
TomCruise
DannyTran
Received Gifts
Diamond Ring
Private
cake
Private
cafe
Private
suchi
Private
lips
Private

DannyTran

Lives in Milpitas, United States · Born on February 24, 1975
Captcha Challenge
Reload Image
Type in the verification code above
DannyTran
Re hi lại cả nhà !!
HỌ SỞ TÊN KHOAI
hĩ, troiiii, di tron no về ha???????
  • September 4, 2012
  • ·
  • Like
DannyTran
DannyTran
DannyTran
Lá Rách biết yêu cũng sớm nhỉ
DannyTran
Nghe hay và ép tim lắm hehehe
LoVe-HuRtS1
DannyTran
Hello Tình ,Danny khỏe re à,sao avatar vẫn còn đọng nước mắt vậy ?..Đổi cái mới cho đời vui đi chứ người đẹp Vui ca và con tim sẽ vui trở lại mà !
 
DannyTran
Khi người ấy không yêu mình,thì mình đi tìm người khác,ngồi viết dài quá,mất cơ hội hết  hehehe ..Khỏe không nè Tình Chấp Nhận ?  
View More