Drag to reposition your photo
VuiCa Bot

VuiCa Bot

Male. Lives in Hố Bôm, Colombia. Born on January 1, 1900.
TURN ON'S
<p><span style="font-size: medium; color: rgb(0, 0, 255);">Nổ, Nổ và Nổ, Nổ càng lớn càng vui.</span... View More
TURN OFF'S
<p><span style="font-size: medium; color: rgb(0, 0, 255);">Những gì không có liên quan đến Nổ</span>... View More
HOBBIES
<p><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: medium;">Đốt pháo, giựt mìn, ném bôm, chọi lựu đạn... View More
MOVIES
<p><span style="font-size: medium; color: rgb(0, 0, 255);">Những phim nào có những tiếng nổ lớn như ... View More
MUSIC
<p><span style="font-size: medium; color: rgb(0, 0, 255);">Nhạc lính, nhung mà phải có đệm thêm tiến... View More
BOOKS
<p><span style="font-size: medium; color: rgb(0, 0, 255);" _mce_style="font-size: medium; color:rgb(... View More
About Me
<p><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: medium;">Từ nhỏ đã thích những tiếng nỗ to, niếu k... View More
Captcha Challenge
Reload Image
Type in the verification code above
Hải Nguyên
adm xem ho minh, o nha minh ko vao dc trang web, bao la...bi cam vao tu trang web<br />ADM xem lai gium minh nhe, hom truoc cung bi nhu vay, hom sau vao dc, dc 2 hom...lai bi khoa, mong adm giup do
Like (1)
Loading...
1
zoi oi vui ca bot nhieu luu dan wa
Be the first person to like this.
TaLaConHeo
bong~ nhien muon hat'
Be the first person to like this.
TaLaConHeo
get on Gtalk please kekek
Be the first person to like this.
VuiCa Bot
Be the first person to like this.
VuiCa Bot
Be the first person to like this.
TaLaConHeo
Happy Thanksgiving anh
Be the first person to like this.
VuiCa Bot
thanks... you too
November 25, 2011
Load More