Đông Hải Audio - Male
Sign Up
VuiCa helps you connect and share with the people in your life.
Đông Hải Audio

Đông Hải Audio

Born on February 15, 1970
Captcha Challenge
Reload Image
Type in the verification code above
Đông Hải Audio
Đông Hải Audio
Đông Hải Audio đã phát hành đĩa Karaoke vi tính gồm 7806 bài, trong đó có những bài hát đang được các bạn trẻ yêu thích và những bài nhạc xưa nổi tiếng như: Say, giọt lệ sầu, kiếp nghèo, lá thư miền T...
Đông Hải Audio
Đông Hải Audio
View More