Drag to reposition your photo
xotieucongtuxo

xotieucongtuxo

Male. Lives in San Francisco, California, Colombia. Born on December 25, 1980.
TURN ON'S
HOBBIES
bang sung , heheheee <br /> cau ca' , dao bien <br />nghe nhac va sem phim , huong thu qua ha ke... View More
MOVIES
cartoon <-- gieng lem <br />my~ , kiem hiep , kinh di .
MUSIC
nhac gi cung thich het ......
BOOKS
cartoon
About Me
Học cho lắm cũng ăn mắm với cà <br />Học tà tà cũng ăn cà với mắm <br />Học cho lắm cũng đi tắm cởi ... View More
Captcha Challenge
Reload Image
Type in the verification code above
Tuyet Ly
<p>yeu yeu tuyetly muhzz hixhix<br _mce_bogus="1"></p>
Be the first person to like this.
Tuyet Ly
<p>xao dau ma xao yeu em wa xa'  luon<br _mce_bogus="1"></p>
Be the first person to like this.
Tuyet Ly
<p>yeu em wa<br _mce_bogus="1"></p>
Be the first person to like this.
xotieucongtuxo
Be the first person to like this.
Thanh Nga
<p>woa dep wa , nhin thay muon cuoi vo kakkakaaaa<br _mce_bogus="1"></p>
Be the first person to like this.
<p>men chao ban  toi nha vuica</p><p> </p>
Be the first person to like this.
L I N G pricess oOo
<p>woaaaaa be de suong  we'''<br _mce_bogus="1"></p>
Be the first person to like this.
Thanh Nga
<p>em a'  dam cuoi sao khong moi anhhhhhhhhhhhh<br _mce_bogus="1"></p>
Be the first person to like this.
xotieucongtuxo
M&#7897;t nh&#224; th&#225;m hi&#7875;m l&#7841;c v&#224;o r&#7915;ng s&#226;u v&#224; b&#7883; th&#7893; d&#226;n b&#7855;t &#273;i. T&#7845;t c&#7843; th&#7893; d&#226;n &#273;&#7873;u mu&#7889;n &#... View More
Be the first person to like this.
Luu Van Ddan
thật ra nhà thám hiểm đó không hiểu thủ lãnh của bộ lạ đó nói gì... tại sao? vì ông ta đâu có hiểu tiếng mọi. Trong khi đó thì ông thám hiểm đó vẫn lẩm bẩm "ba má ơi cứu con... trời ơi cuứ con" thì mấy ông bọ lạc đó cũng không hiểu người thám hiểm đang nói gì... và những câu lẫm bẫm cũa ông ta làm... View More
December 26, 2011
Luu Van Ddan
các bạn biết tại sao mình rành vậy không?... vì minh là ngừoi thám hiểm đó. còn nữa ... trước khi đi ong thủ lãnh bọ lạc đó tăng mình 5 chai rụu rắn và tác kè mà mình đã tặng lại cho anh guitar và nhattieu.
December 26, 2011
Trần Thiện Phú
Admin oiiiii! Tại sao chỉ có chữ thích mà không có chữ...ghét để bấm vô Nhất Tiếu một ...phát coi
December 26, 2011
Luu Van Ddan
tại vì vuica là một sân chơi rất vui và hoà đồng nên không cần dùng tới chữ ghết. niếu quá lám có chịu không nổi thì vào room khủng bố lỗ tai thôi.
December 26, 2011
Load More