Drag to reposition your photo

Luu Van Ddan

Male. Lives in Bien Hoa, Viet Nam. Is married.
TURN ON'S
Nổ, Nổ và Nổ, Nổ càng lớn càng vui.
TURN OFF'S
Những gì không có liên quan đến Nổ
HOBBIES
Đốt pháo, giựt mìn, ném bôm, chọi lựu đạn
MOVIES
Những phim nào có những tiếng nổ lớn như lá phim Independence Day, MI3, và nhát là những phim có cản... View More
MUSIC
Nhạc lính, nhung mà phải có đệm thêm tiếng nổ của máy bay, tiếng súng và tiếng dzội bôm.
BOOKS
"1000 Phưong Cách Gây Tiếng Nổ" của tác giả Lựu Đạn Sét... do nhà xuấn bản Đạn Nổ Chậm phát hành.
About Me
Từ nhỏ đã thích những tiếng nỗ to, niếu không có thí tự nổ bằng miệng.<br />Khi mẹ sanh ra thì không... View More
Captcha Challenge
Reload Image
Type in the verification code above
Luu Van Ddan
Be the first person to like this.
Gió đưa bụi chuối sau hè.....giởn chơi chút xíu ai dè có pé pi.hia hia hia
November 5, 2012
HỌ SỞ TÊN KHOAI
ẹc...thiên tai thơ ca...ý nhầm thiên tài
November 6, 2012
Hoa_Phuong
<p><span style="font-family: verdana, geneva; color: #003366;">Chống càm đọc !  huhu.sao hay quá vầy nè , học thuộc lòng đặng đề phòng..  chờ tiếp theo xem ... phòng thủ..</span></p> <p><span style="font-family: verdana, geneva; color: #003366;">Thanks.</span></p>
November 8, 2012 Edited
Luu Van Ddan
Like (2)
Loading...
2
Hoa_Phuong
<p><span style="font-family: courier new,courier; color: #800080;">Sau khi doc xong 66 cau  nay,  suy gam tung li tung ti va ta  ap dung .Thi su THANH DAT cung nhu moi dieu TOT DEP HANH PHUC, AN LAC se luon  luon o sat ben canh ta.trong suot quang doi ..!!! Thanks LUU VAVN DAN(tu NO).</span></p>
October 13, 2012 Edited
Bui Quang Huy
<p>Thêm 33 câu nữa cho tròn 99 câu 1f642.png)</p>
October 14, 2012
Luu Van Ddan
Be the first person to like this.
Luu Van Ddan
<p><span style="color: #0000ff; font-size: large;">1. Sở dĩ người ta đau khổ chính vì mãi đeo đuổi những thứ sai lầm.</span><br /><br /><span style="color: #0000ff; font-size: large;">2. Nếu anh không muốn rước phiền não vào mình, thì người khác cũng không cách nào gây phiền não cho bạn. Vì chính tâ... View More
October 9, 2012
HỌ SỞ TÊN KHOAI
Bạn có thể có tình yêu nhưng đừng nên dính mắc, vì chia ly là lẽ tất nhiên...có vẻ như là quy luật nhỉ ...
October 9, 2012
Luu Van Ddan
Be the first person to like this.
Luu Van Ddan
Be the first person to like this.
Luu Van Ddan
tiêu đời
Be the first person to like this.
Luu Van Ddan
heo  hat' tiep đi heo
Be the first person to like this.
Load More