Lựu Văn Đạn (tự Nổ) - Male - Viet Nam
Sign Up
VuiCa helps you connect and share with the people in your life.
Lựu Văn Đạn (tự Nổ)

Lựu Văn Đạn (tự Nổ)

Lives in Bien Hoa, Viet Nam ·
Captcha Challenge
Reload Image
Type in the verification code above
Tran Song Thuy Bao Chau
Lựu Văn Đạn (tự Nổ)
Râu tôm nầu với ruột bầu... Chồng chan vợ húp dành cầu xuốt đêm
Hoa_Phuong
Lần sau chọn mua "Tôm càng nấu  với trái bầu..Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon....
"
 
 
 • February 7, 2013
 • ·
 • Like
Lựu Văn Đạn (tự Nổ)
1 câu nhịn... 9 câu lành... đến câu thứ 10 thì đừng nhịn nửa... phải chửi cho nó te tua cho nó biết mặt
kim ly
kkkkkkkkkkkkk
 • February 2, 2013
 • ·
 • Like
TaLaConHeo
Lựu Văn Đạn (tự Nổ)
sup yo
 • January 17, 2013
 • ·
 • Like
Lựu Văn Đạn (tự Nổ)
nhi nguyen
no^? oi dza cach di nhi post karaoke len cho vuica co nhieu nhac xi'
 • January 6, 2013
 • ·
 • Like
Yeucahat
Lựu Văn Đạn (tự Nổ)
Lựu Văn Đạn (tự Nổ)
View More